Towarzystwo Atletyczne Rozum
Towarzystwo Atletyczne Rozum

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

2012-02-22
Pucharu Polski seniorów i seniorek oraz juniorów i juniorek
KROTOSZYN, 25-26.02.2012 r.

 I. ORGANIZATOR:

 • Polski Związek Sumo,
 • Urząd Miejski w Krotoszynie,
 • Starostwo Powiatowe w Krotoszynie,
 • Towarzystwo Atletyczne ROZUM w Krotoszynie.

II.  CEL ZAWODÓW:

 • wyłonienie najlepszych zawodników w grupie seniorów i juniorów,
 • popularyzacja sumo,
 • etap kwalifikacji zawodników do reprezentacji na ME i MŚ 2012,
 • popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia,
 • promocja Ziemi krotoszyńskiej

III.  TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW – ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW do 20.02.2012:

25-26.02.2012r. – sala Towarzystwa Atletycznego „Rozum” Krotoszyn
ul. Mały Rynek 13, 63-700 Krotoszyn
tel/fax 62 / 725 74 39,  tel. kom. 601 983 698  e-mail: tarozum@wp.pl

 • OBSADA SĘDZIOWSKA: S.G.- Rozum D., Z.S.G – Wojda A., Sh-cho – Paczków M., Sobczyk W., Kurlapski R., Gy.: , Konieczny M., Flak M., Jedynak A., Sh.: Lipski J., Kitowska M., Leśniak L., Jurewicz B., Radliński R.

 Kier. list walk– Praczyk K.

Sędziowie wagi: Jurewicz B.., Konieczny M., Jedynak A.

V.  WARUNKI UCZESTNICTWA:

Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki zgłoszeni, przez licencjonowane w PZSUMO kluby, w w/w terminie i posiadający aktualne badania lekarskie i ważną / opłaconą na 2012 rok / licencję zawodniczą . Zgłoszenia oddzielnie dla każdej grupy wiekowej z podziałem na chłopców i dziewczęta / mężczyzn i kobiety.

l.p. juniorzy juniorki
1. -60 kg -50 kg
2. -70 kg -55 kg
3. -80 kg -60 kg
4. -90 kg -65 kg
5. -100 kg -70 kg
6. +100 kg +70 kg
 
l.p. seniorzy seniorki
1. -70 kg. -55 kg.
2. -85 kg -65 kg.
3. -92 kg -73 kg.
4. -100 kg. -80 kg.
5. -115 kg -95 kg.
6. +115 kg + 95 kg.
7. OPEN OPEN

– obowiązuje 2 kg. tolerancji wagowej

Uwaga ! Ze względów szkoleniowych zawodnik ma prawo startu w  dwóch kategoriach wagowych, w swojej i wyższej lub w swojej i open  w danej grupie wiekowej.

Na wniosek trenera kadry zawodnicy kadry narodowej, bez względu na wiek, mogą startować w grupie starszej.

Zgodnie z Regulaminem na 2012 rok walki będą odbywać się według następujących systemów:

– do 5 zawodników: system każdy z każdym
– od 6 do 10 zawodników: system z podziałem na 2 pule zawodników, którzy w swoich grupach toczą walki systemem każdy z każdym. Po wyłonieniu dwóch  najlepszych z każdej puli odbywają się walki półfinałowe: 1A z 2B oraz 1B z 2A. Zwycięzcy tych pojedynków walczą o miejsca I i II, a pokonani zajmują dwa III miejsca
– powyżej 10 zawodników: system walk (ISF) z podwójnym repasażem.

Uwaga!

W przypadku zgłoszenia zawodnika po w/w terminie lub zmiany kategorii wagowej   obowiązuje opłata na rzecz PZSUMO w wysokości 100 PLN od każdej zmiany zawodnika.     Powyższe zmiany można dokonywać tylko i wyłącznie przed I wagą.

Losowanie walk odbędzie się w sobotę po I wadze.

Zawodnik, który nie zrobi limitu wagi podczas II wagi  będzie mógł wystartować w kategorii wyższej po wpłaceniu 100 zł na rzecz PZSUMO.

– Zawodnicy grupy seniorów zobowiązani są startować tylko w białych mawashi (bez spodenek). W wyjątkowych przypadkach dotyczących młodszych zawodników, w uzgodnieniu z sędzią głównym, dopuszcza się do startu zawodników w czarnych, obcisłych spodenkach (leginsach). Zawodniczki mają obowiązek startować w białych mawashi i w jednoczęściowym stroju, najlepiej w czarnym.                     


Licencje zawodnicze i klubowe
należy wyrobić i opłacić na minimum 7 dni przed  imprezą wysyłając wypełnione wnioski ze zdjęciami na adres 04-926 Warszawa, ul. Rożek 25, Andrzej Wojda. W przypadku wyrabiania licencji przed wagą na danych zawodach opłata na rzecz PZSUMO wzrasta  o 100 %.

W przypadku przedłużenia licencji obowiązuje taka sama procedura – należy na wyżej wymieniony adres wysłać licencje zawodników wraz z drukiem przedłużenia licencji.

Na 2012 rok składka licencyjna dla : klubów wynosi 100 PLN, dla zawodników / czek :  grupy  juniorów i kadetów  – 20 PLN , młodzieżowców i seniorów – 30 PLN  Wnioski licencji do pobrania na stronie www.sumo.org

VI.  KOSZTY UCZESTNICTWA:

Koszty organizacyjne pokrywa organizator; ubezpieczenie zawodników pokrywają macierzyste kluby.

 1. MIEJSCE ZAMIESZKANIA:

Internat szkolny – Krotoszyn ul. Mickiewicza – tel. 694 278 537, 62/725 32 75
(koszt od 30 do 40zł na os.),
Hotel KROTOSZ – Krotoszyn ul. Mickiewicza – tel. 62/725 43 06 (koszt ok.50 – 60 zł na os.).
Organizator zapewnia poczęstunek w dniu zawodów

VIII.  NAGRODY:

Zawodnicy zajmujący miejsca 1-3 (2 trzecie) otrzymują dyplomy i medale.

IX.  PROGRAM ZAWODÓW:

sobota: 25.02.2012 r.

do godz. 16:00 przyjazd ekip i zakwaterowanie,
od godz. 16:30 do 17:30 I waga zawodników i zawodniczek,
od godz. 17:30  do18:00losowanie walk i wydruk krzyżówek
od godz.  18:15 – Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZSUMO w celu uchwalenia zmian w Statucie i Regulaminu Dyscyplinarnego Związku.

niedziela: 26.11.2011

od godz. 8:30 do 9:00 II waga zawodników i zawodniczek,
od godz.  9:15  Msza Św. Kościół Piotra i Pawła przy Małym Rynku
od godz. 10:30 Puchar Polski juniorów
godz. 13:30 uroczyste otwarcie zawodów, powitanie zaproszonych gości,
godz. 13:45  Puchar Polski seniorów

UWAGA!

Medaliści do dekoracji wychodzą w stroju startowym t.j w mawashi. Zawodnicy nie spełniający tego warunku nie otrzymają medali.

Ceremonia dekoracji odbywać się będzie w trakcie zawodów po zakończeniu poszczególnych kategorii wagowych.

Organizator: Rozum Dariusz