Towarzystwo Atletyczne Rozum
Towarzystwo Atletyczne Rozum

Szersze gremium zarządzające!

2010-12-17
Zgodnie z zapowiedzią, 16 grudnia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Towarzystwa Atletycznego Rozum Krotoszyn. W skład Zarządu weszły wszystkie osoby zasiadające we władzach naszego Klubu w poprzedniej kadencji. Do gremium dokooptowano Sławomirę Fedorowicz i Łukasza Kaczyńskiego.

Do Restauracji „Ratuszowa” przybyło wczoraj około sześćdziesiąt osób. Wśród zgromadzonych zasiedli rzecz jasna trenerzy, zawodnicy i działacze. Nie zabrakło również przedstawicieli lokalnych władz oraz zaproszonych gości.

Posiedzenie zostało otwarte punktualnie o godzinie 17:00. Na wstępie, Zarząd z prezesem i twórcą TAR-u Dariuszem Rozumem przedstawił liczne sprawozdania ze swej kilkuletniej działalności. We wszystkich aspektach poszczególne raporty poparli członkowie Komisji Rewizyjnej, po czym Zarząd jednogłośnie uzyskał absolutorium.

Kilkanaście minut później przystąpiono do wyboru nowego kierownictwa Klubu. Przy okazji, Walne Zgromadzenie postanowiło zwiększyć liczbę działaczy z pięciu do siedmiu osób. Po proponowaniu kandydatur okazało się, iż w rozpoczętej właśnie kadencji za losy TAR-u w dalszym ciągu odpowiedzialni będą: D. Rozum, Lesław Maćkowiak, Krzysztof Sikora, Stanisław Grześkowiak i Krzysztof Praczyk. Do tego grona dołączyli: Sławomira Fedorowicz i Łukasz Kaczyński.

Nieznacznemu przetasowaniu uległ również skład Komisji Rewizyjnej, gdzie Kazimierza Jaśniaka zastąpił Waldemar Wandelewski, który współpracować będzie z Wojciechem Furmannem i Józefem Niedbałą.

Póki co, nowy Zarząd jeszcze się nie ukonstytuował. O funkcjach, jakie piastować będą poszczególni członkowie najpewniej dowiemy się w przyszłym tygodniu, kiedy ma odbyć się inauguracyjne posiedzenie sterników Towarzystwa.

Z uwagi na końcówkę znakomitego w wykonaniu „TARowców” roku podczas zebrania zawodnicy oraz sztab trenerski otrzymali cenne nagrody. Szkoleniowcy Marek Paczków i Marek Konieczny, a także  zawodnicy zgarniający laury na międzynarodowych imprezach mistrzowskich (Marcin Rozum, Wojciech Poczta, Mateusz Konieczny, Sebastian Bernat, Aron Rozum, Tomasz Łuczak, Janusz Cegła), odebrali gratyfikacje finansowe.

Nastoletnim sportowcom sponsorzy ufundowali wartościowe nagrody rzeczowe. Wśród uhonorowanych znaleźli się: Patryk Konrady, Kewin Rozum, Michał Blecha, Natalia Talarczyk, Łukasz Czubak, Przemysław Ratajczyk, Bartłomiej Ratajczyk, Martin Mikołajczyk, Eryk Gola, Krzysztof Ostek, Marek Durak oraz Gracjan Matyla.

Z kolei najmłodszym adeptom wręczono bożonarodzeniowe kosze słodyczy.