Towarzystwo Atletyczne Rozum
Towarzystwo Atletyczne Rozum

Rozum ponownie prezesem, kosmetyczne zmiany

2011-01-17
Krótko po Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym krotoszyńskiego Towarzystwa Atletycznego Rozum nowo wybrany zarząd spotkał się na premierowych obradach. Oczywiście główny cel narad stanowiło ustalenie funkcji dla poszczególnych członków.

W ubiegłej kadencji na sterników klubu składało się pięć osób. Podczas Walnego gremium zarządzające zostało powiększone o dwóch członków. O czym już informowaliśmy, w skład zarządu weszli Sławomira Fedorowicz i Łukasz Kaczyński.

Naszym Klubem, co było łatwe do przewidzenia w dalszym ciągu kierować będzie jego założyciel i „dobry ojciec” Dariusz Rozum. Mianem jego zastępców wyróżniono Fedorowicz i Lesława Maćkowiaka, co oznacza, że szef krotoszyńskiej Astry w dalszym ciągu będzie pracował na rzecz dwóch klubów. Członkami zarządu zostali natomiast Krzysztof Sikora, Stanisław Grześkowiak i Kaczyński. Do zmian nie doszło na pozycji sekretarza. Funkcję tę nadal sprawować będzie Krzysztof Praczyk.