Towarzystwo Atletyczne Rozum
Towarzystwo Atletyczne Rozum

POLSKI KOMUNIKAT organizacyjny Międzynarodowych Mistrzostw Polski w SUMO 2012

2012-08-06
Organizator: Polski Związek Sumo, Urząd Miejski w Ostrowie Wlkp, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Towarzystwo Atletyczne ROZUM w Krotoszynie.

 

KOMUNIKAT
ORGANIZACYJNY MIĘDZYNARODOWYCH
MISTRZOSTW POLSKI W SUMO „POLAND OPEN 2012”
Krotoszyn 07-08.09.2012r.

I. ORGANIZATOR:

 • Polski Związek Sumo,
 • Urząd Miejski w Ostrowie Wlkp.,
 • Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp.,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
 • Urząd Wojewódzki w Poznaniu
 • Towarzystwo Atletyczne ROZUM w Krotoszynie.

 

II. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

 • 07-08.09.2012r. – Rynek Miejski w Ostrowie Wlkp.

 

III. ZGŁOSZENIA

Towarzystwo Atletyczne ROZUM w Krotoszynie,
ul. Mały Rynek 13, 63-700 Krotoszyn
Tel./fax 0 62 / 725 74 39, tel. kom. 601 983 698 e-mail: tarozum@wp.pl
Polski Związek Sumo: e-mail: sumo@sumo.org.pl
Obowiązuje odpis do PZ Sumo

 

IV. OBSADA SĘDZIOWSKA:

Obsadę wyznacza PZ Sumo.
Rozpatrywane będą również aplikacje sędziowskie składane przez ekipy międzynarodowe zaproszone na zawody.

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki – rocznik ‘96 i starsi.

 

VI. KOSZTY UCZESTNICTWA:

Koszty zakwaterowania oraz wyżywienia pokrywa organizator. Zakwaterowanie jest zapewnione przez organizatora do dnia następnego po zawodach.
Z opłaty startowej zwolniony jest jeden zawodnik i jedna zawodniczka z danego kraju w każdej kategorii wagowej. Pozostali zawodnicy zobowiązani są do wniesienia opłaty startowej w wysokości 20 Euro od osoby, przed rozpoczęciem rywalizacji. Powyższa zasada nie dotyczy zawodników polskich klubów sportowych.
Koszty przejazdu na turniej oraz ubezpieczenie zawodników pokrywają kluby oraz macierzyste federacje.

 

VII. MIEJSCE ZAMIESZKANIA:

Hotel KROTOSZ, ul. Mickiewicza 44 w Krotoszynie
Hotelik + internat szkolny w Krotoszynie
Hotel pod Szyszkami
Hotel WAWRZYNIAK
Zakwaterowanie poszczególnych ekip w uzgodnieniu z organizatorem w zależności od kolejności zgłoszeń.

 

VIII. NAGRODY:

Nagrody:
w kategorii OPEN mężczyzn:
I miejsce: 1000 USD
II miejsce: 500 USD
III miejsce: 200 USD
III miejsce: 200 USD

W kategorii OPEN kobiet:
I miejsce: 500 USD
II miejsce: 300 USD
III miejsce: 100 USD
III miejsce: 100 USD

W kategoriach wagowych -115, -100, -85, -70 kg mężczyzn oraz -95, -80, -65 kg kobiet cenne nagrody oraz upominki.

 

IX. PROGRAM ZAWODÓW:

Piątek – 07.09.2012r.

 • 16:00 – przyjazd ekip i zakwaterowanie
 • 18:00 – 19:00 – pierwsza waga oraz badania lekarskie (Sala sportowa TAR)
 • 19:30 – 20:15 – konferencja techniczna (Hotel KROTOSZ)
 • 20:30 – uroczysta kolacja (Hotel KROTOSZ dla wszystkich uczestników)

Sobota – 08.10.2011r.

 • 8:00 – 9:00 – druga waga i badania lekarskie (Sala sportowa TAR)
 • 14:00 – 16:00 – walki eliminacyjne w poszczególnych kat. wagowych (kobiet i mężczyzn)
 • 16:10 – 16:40 – uroczyste otwarcie zawodów, powitanie gości
 • 16:45 – 18:00 – walki eliminacyjne kat. OPEN (mężczyźni i kobiety)
 • 18:10 – 19:30 – półfinały i finały
 • 19:45 – dekoracja najlepszych zawodników i zawodniczek
 • 20:15 – uroczyste zakończenie zawodów, pożegnanie gości
 • 20:30 – bankiet (Restauracja Ratuszowa w Ostrowie Wlkp.)

 

Prezes Polskiego Związku Sumo
Dariusz Rozum