Towarzystwo Atletyczne Rozum
Towarzystwo Atletyczne Rozum

I Krotoszyńskie Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Sumo

I Krotoszyńskie Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Sumo
2014-10-09
Już za niespełna miesiąc odbędą się I Krotoszyńskie Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Sumo. Zapraszamy wszystkich 8 listopada 2014 do Zespołu Szkół Podstawowych nr 2 przy ul. Plac Szkolny 19 w Krotoszynie.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
I Krotoszyńskie Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Sumo
Krotoszyn, 08 listopad 2014 r.

I.CEL ZAWODÓW

  • Wyłonienie najlepszych uczestników Igrzysk;
  • Tworzenie sportowych zainteresowań wśród dzieci i młodzieży;
  • Przeciwdziałanie patologiom społecznym przez udział w alternatywnych formach aktywności fizycznej.
  • Promocja kultury fizycznej i sportu w  Krotoszynie i w regionie;
  • Popularyzacja sumo wśród dzieci i młodzieży;
  • Promocja Miasta Krotoszyna

II. ORGANIZATORZY

– Urząd Miejski w Krotoszynie
– Polski Związek Sumo
– Towarzystwo Atletyczne Rozum Krotoszyn
– Szkoły z terenu Powiatu Krotoszyńskiego

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

08 LISTOPAD 2014r. (sobota) Zespół Szkół Podstawowych nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie ul. Plac Szkolny 19

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

– Prawo uczestnictwa mają dzieci   ze  szkół podstawowych  klasy 1-6 oraz młodzież gimnazjalna klasy 1-3

Dziewczynki  kategorie wagowe – USTALONE PO ZWERYFIKOWANIU (na podstawie przesłanych zgłoszeń przez placówki szkolne z podaniem wagi i wieku zawodnika)
Chłopcy kategorie wagowe – USTALONE PO ZWAŻENIU DZIECI  (na podstawie przesłanych zgłoszeń przez placówki szkolne z podaniem wagi i wieku zawodnika)

V. PROGRAM ZAWODÓW

08.11.2014r (sobota)
godz. 11:00 Otwarcie zawodów i przywitanie gości
godz. 11:15  Walki eliminacyjne i finałowe
godz. 16:00 Turniej drużynowy szkół
godz. 17:30  Dekoracja zawodników i szkół

VI. REGULAMIN

W każdej kategorii wiekowej i wagowej dana szkoła może wystawić dowolną liczbę zawodników i zawodniczek.
Walki odbywają się na dohyo (macie do sumo) na boso. Dziewczynki ubrane są w stroje jednoczęściowe (body) lub spodenki (lacry) i koszulki; chłopcy w spodenki bez koszulek. Uczestnicy będą ubierani w pasy (mawshi) szkolne dla dzieci, które zabezpiecza organizator.
Ubezpieczenie I Krotoszyńskich Igrzysk  Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Sumo zapewnia organizator.
Transport zawodników z poza miasta zapewnia organizator.

  • ZASADY WALKI:

ZWYCIĘZCĄ jest ten uczestnik/czka, który/a doprowadzi przeciwnika do wypchnięcia poza koło o średnicy 4,55 m lub doprowadzi do dotknięcia inną częścią ciała niż stopa (np. kolanem, ręką, przewróci się itp.) walki zwykle trwają klika sekund.

  • ZABRANIA SIĘ:

Zabrania się chwytu oburącz za głowę, włosy oraz zakładania klamry zapaśniczej, uderzeń, chwytu za koszulkę, spodenki, kopania i gryzienia.

  • ZASADY ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia drogą e-mail na adres  tarozum@wp.pl) do dnia 31.10..2014 (warunek konieczny). Zgłoszenie powinno zawierać: numer szkoły, imię i nazwisko, rok urodzenia oraz  wagę dziecka.

UWAGAOBOWIĄZUJE ZGODA RODZICÓW.

VII. NAGRODY

Każdy uczestnik zawodów otrzyma medal i dyplom.
Szkoły, które zajmą I, II i III miejsce otrzymają puchar oraz nagrody

W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z:

Łukasz Kaczyński – 601 174 783
Dariusz Rozum – 601 983 698